Зарлал
Аймгийн Газрын Харилцаа, Барилга, Хот Байгуулалтын Газар нь 2017 оны 06 дугаар сарын 01 өдөр "Нээлттэй хаалганы өдөрлөг" зохион байгуулна.         |        

Мэдээ, мэдээлэл

ОРОН ЗАЙН ӨГӨГДЛИЙН ДЭД БҮТЭЦ

Хаягийн суурь зураг

Төрийн байгууллагууд

Мэдээлэл ороогүй байна

Санал асуулга
Facebook
© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР