Үйл ажиллагааны тайлан

2017-11-0510 дугаар сард хийж гүйцэтгэсэн ажил
2016-06-16ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2015 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
2016-06-16БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 2015 ОНД ГҮЙЦЭТГЭСЭН
2014-06-022012 оны үйл ажиллагааны тайлан
Санал асуулга
© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР