Аймгийн хэмжээнд Лэнд менежер програм хангамжийг нэвтрүүлээ

2017-08-10

“Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер програм хангамжийг нэвтрүүлэх, хөгжүүлэх” гэрээт ажлын хүрээнд гүйцэтгэгч “Топмаф” ХХК, ГЗБГЗЗГ-тай хамтран Лэнд менежер програм хангамжийг аймгийн бүх сумдад нэвтрүүлэх сургалтыг 2017 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 08 дугаар сарын 04-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа. Сумдын газрын даамлуудад шаардлагатай тоног төхөөрөмж болох /компьютер, принтер, тог баригч/ шинээр хүлээлгэж өгөв.  

Санал асуулга
© 2018 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР