Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг хийх ажлыг эхлүүлээд байна.

2017-09-05

2017 оны 3 сарын 30 өдөр өдөр Аймгийн Засаг дарга болон Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газрын дарга нарын баталсан ажлын даалгаврыг үндэслэн тендер зарлаж “Тэгшхэм групп” ХХК  шалгаран 2017 оны 06 сарын 16-ны өдрийн ГБЗ-01/2017 тоот ажил гүйцэтгэх гэрээг үйлдэж одоогоор хээрийн судалгааны ажил бүрэн дуусаж тайлан ирсэн. 2017 ондоо багтаан газар зохион байгуулалт ерөнхий төлөвлөгөөг бүрэн дуусгахаар ажиллаж байна. Иргэн албан байгуллага аж ахуй нэгж тус төлөвлөгөөнд өөрийн санал бодлоо тусгах бүрэн боломжтой.

Санал асуулга
© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР