Тосонцэнгэл сумын цэвэр усан хангамж, ариутгах татуургын шугам, тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажил

2018-10-09

Завхан аймгийн засаг даргын 09 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/393 тоот тушаалаар Тосонцэнгэл сумын цэвэр усан хангамж, ариутгах татуургын шугам, тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлыг “Шахайт Ундарга” ХХК  улсын төсвийн 250 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэн улсын комисс хүлээн авлаа.

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР