Бэлчээр ашиглалтыг хариуцлагажуулах журмын төсөл боловсруулж байна.

2018-10-30

            Бэлчээр ашиглалтыг бэлчээрийн нөөц чадавхид тохируулах, хариуцлагажуулахад эдийн засгийн хөшүүрэг бий болгох, бэлчээрийн даацад тохирсон мал сүрэг өсгөн үржүүлэх, малчид иргэдийн хадлан, бэлчээрийг зөв зохистой ашиглах, хамгаалах, өнжөөж сэргээх, зөрчил дутагдлыг арилгах, учирсан хохирлыг барагдуулах, энэ үйл ажиллагаанд иргэдийн тэгш оролцоог хангах харилцааг зохицуулах зорилгоор журмыг боловсруулж байна. Иймд иргэд журмын төсөлд оруулсах саналаа Улиастай сум, Жинс баг  НУО-ны 416 тоотод  бичгээр ирүүлнэ үү.

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР