Газрын дуудлага худалдаа зохион байгуулагдаж байна

2019-04-10

Газар  зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан Улиастай сумын Жинст, Жаргалант багийн нутаг дэвсгэрт нийт 2 байршилд 2300 м2 газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдааг 2019 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр цахим хэлбэрээр зохион байгуулана. Мэдээллийг www.mle.mn хаягаар авна уу. 

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР